Chính sách bảo hành

1. Những sản phẩm có bảo hành sẽ được hiển thị thông tin chi tiết tại HAVIGift.  Phiếu bảo hành sẽ được giao đến khách hàng kèm với sản phẩm.

2. Khách hàng thông báo với HAVIGift về yêu cầu bảo hành.

3. HAVIGift kiểm tra thông tin bảo hành có hợp lệ hay không.

4. HAVIGift hướng dẫn khách hàng đem sản phẩm đi bảo hành theo phiếu bảo hành.

5. Đối với các sản phẩm gia dụng không có bảo hành, khách hàng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi nhận hàng.